Om

Blodgas.se har som mål att erbjuda information om blodgastolkning.

Denna sida är ett projekt av

  • Mikael Birge, specialistläkare i internmedicin
  • Jonathan Ilicki, leg. läkare
  • Björn Kolsrud, specialistläkare i internmedicin

Information här ska naturligtvis bara ses som undervisning och inte som direkt rådgivning i enskilda fall. Blodgasen är endast en liten del i handläggningen och tolkningen av den säger väldigt lite om vad man exakt ska göra här och nu.