#1

Vi bakom denna sida har länge bedrivit undervisning om blodgastolkning i olika forum. Med denna sida vill vi ta det lite längre. Till en början kommer vi lägga upp material som korta tolkningsguider att ladda ned. Med tiden kommer vi lägga upp både enkel information om blodgastolkning och svårare områden. Vi hoppas även kunna lägga upp quiz, fall och annat där man kan träna sina kunskaper.